Disclaimer

Zwanenburg projecten besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website Mooi Skoatterwâld. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Zwanenburg projecten behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Zwanenburg projecten garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Zwanenburg projecten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door Zwanenburg projecten of door U aan Zwanenburg projecten middels een website van Mooi Skoatterwâld of anderszins langs elektronische weg. Zwanenburg projecten kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Zwanenburg projecten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Zwanenburg projecten garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Zwanenburg projecten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.