Plattegronden appartementen

In totaal zijn er 30 appartementen te huur in Belkanto. Dit zijn de appartementen 1.7 t/m 1.14, 2.1 t/m 2.15 en 3.1 t/m 3.7.

Hiernaast kunt u de plattegronden van de appartementen downloaden. Let op: de plattegronden kunnen iets afwijken van de maatvoering binnen de appartementen zelf. 

Download hier het huishoudelijk reglement.Hierin staan de regels die nageleefd moeten worden binnen en rondom Belkanto;